Οφθαλμίατρος Καραγεωργόπουλος Δημήτριος

  LASER (ΡRΚ- LASIK)

  Διόρθωση της μυωπίας - υπερμετρωπίας - αστιγματισμού με LASER (ΡRΚ- LASIK)

  Η πιο διαδεδομένη μέθοδος σήμερα σε όλο τον κόσμο για την διόρθωση μυωπίας - υπερμετρωπίας - αστιγματισμού είναι η διόρθωση με Laser.
  Όλοι οι μύωπες - υπερμέτρωπες - αστιγματικοί μπορούν να διορθωθούν με το Laser;

  Το Laser μπορεί να διορθώσει τους περισσότερους μύωπες με πολύ καλά αποτελέσματα. Το υπόλοιπο ποσοστό που εξαιρείται, αφορά περιπτώσεις υψηλής μυωπίας-υψηλής υπερμετρωπίας-υψηλού αστιγματισμού ή μύωπες με προβλήματα στον κερατοειδή τους (π.χ. λεπτό πάχος κερατοειδή).

  Το Laser είναι μια ακτίνα φωτός που χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους ανάλογα με το μήκος κύματος για την θεραπεία πολλών οφθαλμολογικών παθήσεων όπως είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ο δευτερογενής καταρράκτης, οι ρωγμές ή οι μικρές αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς, η αισθητική χειρουργική των βλεφάρων, η πλαστική των δακρυϊκών οδών, ο καταρράκτης, το γλαύκωμα και οι διαθλαστικές παθήσεις (μυωπία- αστιγματισμός-υπερμετρωπία).

  Μηχανήματα Laser υπάρχουν πολλά και είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Στην μυωπία-υπερμετρωπία-αστιγματισμό το Laser, που χρησιμοποιείται μπορεί να μετατρέπει ελεγχόμενα την καμπυλότητα της επιφανείας του κερατοειδούς. Με την μικροσκοπική αυτή επέμβαση του Laser, ο κερατοειδής γίνεται ομαλά πιο πλατύς ή πιο κυρτός ανάλογα, με αποτέλεσμα οι ακτίνες φωτός να εστιάζονται σωστά επάνω στον βυθό του ματιού και ο μύωπας-υπερμέτρωπας-αστιγματικός να απαλλάσσεται από την εξάρτηση των γυαλιών του.

  Α) Φωτοκερατοκτομή LASER (ΡRΚ)  Πώς γίνεται η επέμβαση με Laser φωτοκερατεκτομή (ΡRΚ);  Αφού γίνουν πρώτα οι απαραίτητες μετρήσεις (π.χ τοπογραφία, κυκλοπληγική όραση, παχυμετρία, έλεγχος βυθού, μέτρηση μυωπίας-υπερμετρωπίας- αστιγματισμού) ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση κάτω από το μικροσκόπιο του Laser.

  Το μηχάνημα το οποίο τροφοδοτείται με τα δεδομένα των εξετάσεων , ελέγχεται προ της επεμβάσεως για την ακρίβεια της λειτουργίας του (γι'αυτό δεν είναι σπάνιο να αναβληθεί μία επέμβαση αν το μηχάνημα δεν είναι απόλυτα ρυθμισμένο και μέχρι της ρυθμίσεως του).Η αναισθησία του οφθαλμού γίνεται μόνο με σταγόνες, χωρίς ενέσεις.Η διαδικασία της επέμβασης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με το βαθμό της μυωπίας - υπερμετρωπίας - αστιγματισμού που πρέπει να διορθωθεί. Γίνονται πρόβες, για το πως πρέπει να κοιτά ο υποβαλλόμενος στην θεραπεία ένα φως οδηγό του Laser, από ειδικευμένο ιατρό, και στην συνέχεια απομακρύνεται από την επιφάνεια του κερατοειδούς το επιθήλιο με ένα βουρτσάκι και εφαρμόζεται το Laser.

  Αμέσως μετά συνήθως τοποθετείται προστατευτικός φακός επαφής. Ο οφθαλμός παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την πλήρη σταθεροποίηση της όρασης και για διάστημα 6 μηνών.

  Πότε σταθεροποιείται η όραση;  Με το Laser γίνεται μια μικρή υπερδιόρθωση της μυωπίας, έτσι ώστε μετά την επέμβαση ο μυωπικός οφθαλμός να μετατραπεί σε υπερμετρωπικό. Αυτή η "τεχνητή" υπερμετρωπία υποχωρεί. Η όραση επανέρχεται σταδιακά και είναι ικανοποιητική την πρώτη εβδομάδα, αρκετά καλή τον πρώτο μήνα και πολύ καλή μετά από 2-3 μήνες, σταθεροποιείται δε σε διάστημα 3-6 μηνών. Οδήγηση και βαριά εργασία μπορεί να γίνει έστω και με διορθωτικά γυαλιά, μια εβδομάδα μετά την επέμβαση.

  Β) LASΕΚ ή ΕΡΙLASIΚ  Στην παραλλαγή αυτή το επιθήλιο του κερατοειδούς, ενώ στην ΡRΚ απομακρύνεται, στην LASEK και την ΕΡΙLASΙΚ διασώζεται ανατομικά ή και λειτουργικά και επανατοποθετείται μετά την εφαρμογή του Laser στο στρώμα του κερατοειδούς. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται τα μειονεκτήματα της ΡRΚ στην επούλωση των ιστών και της LASΙΚ στο πάχος του κερατοειδούς και στις διαθλαστικές εκτροπές του κρημνού του κερατοειδούς. Η μέθοδος αυτή εμφανίστηκε πρόσφατα και αρχίζει να εφαρμόζεται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

  Γ) LASER IN SITU ΚΕΡΑΤΟΣΜΙΛΕΥΣΗ (LASIK)
  Πως γίνεται η επέμβαση LASIK;  Η φωτοκερατεκτομή (ΡRΚ) που περιγράφεται πιο πάνω, γίνεται στην επιφάνεια του ματιού, στον κερατοειδή. Βρέθηκε όμως ότι μπορεί να γίνει κάτω από ένα λεπτό πέταλο του κερατοειδούς, που δημιουργείται από ειδικό εργαλείο, τον μικροκερατόμο ή τελευταία με Femto-second laser* . Το λεπτότατο αυτό πέταλο του κερατοειδούς καλύπτει στην συνέχεια την επιφάνεια της επενέργειας του LASER και προσφέρει γρηγορότερη και ανετότερη ανάρρωση. Η μέθοδος αυτή λέγεται LASIK. Στην πρώτη πεπίπτωση πρόκειται για συνδυασμό χειρουργικής επεμβάσεως (δημιουργία πετάλου κερατοειδούς) και LASER, ενώ στην δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται μόνο LASER(δημιουργία πετάλου κερατοειδούς και διόρθωσης).

  Στην μικτή επέμβαση LASIK η όραση σταθεροποιείται πολύ γρήγορα. Μέσα σε 2-3 ημέρες μπορεί κανείς να γυρίσει στην δουλειά του. Σε λιγότερο από μήνα έχουμε πλήρη σταθεροποίηση του αποτελέσματος.

  *Femto-second laser

  Με τη νέα τεχνολογία Femtosecond laser, εφαρμόζεται µόνο laser και στο πρώτο βήμα (δημιουργία κρημνού κερατοειδούς), έτσι ώστε η διαδικασία LASIK να ολοκληρώνεται χωρίς την ανάγκη εφαρμογής "νυστεριού" σε κανένα από τα στάδια. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται μικροσκοπικοί, αστραπιαίοι παλμοί laser, οι οποίοι διαχωρίζουν τον κερατοειδή σε ένα συγκεκριμένο βάθος και θέση, τα οποία καθορίζονται από τον χειρουργό πριν από την επέμβαση. Ο γιατρός δημιουργεί τον κρημνό (flap) ανασηκώνοντας τον ιστό του κερατοειδή. Η δημιουργία κρημνού διαρκεί μόλις 15 δευτερόλεπτα. Τότε είναι που ο χειρουργός μπορεί να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα στης επέμβασης, δηλαδή στην πλήρη διόρθωση της διάθλασης και της αποκατάστασης της όρασης.

  Μετά από πόσο καιρό μπορεί κανείς να διορθώσει και το άλλο μάτι;  Συνήθως υποβάλλονται και τα δύο μάτια συγχρόνως σε διόρθωση με ακτίνες Laser, εκτός εξαιρέσεων όπου οι επεμβάσεις γίνονται διαδοχικά.

  Ποιοι μπορούν να υποβληθούν σε αυτή την επέμβαση;  Στην επιλογή αυτή παίζουν ρόλο οι ειδικές μελέτες που γίνονται προεγχειρητικά και βεβαίως ο γιατρός ο οποίος θα πρέπει να εξειδικεύεται στην επέμβαση που ενδείκνυται στο κάθε οφθαλμό.

  Υποψήφιοι για αυτή την επέμβαση είναι άτομα 19-20 ετών και άνω, με μυωπία συνήθως μέχρι και περίπου 8-9 διοπτρίες ή υπερμετρωπία έως περίπου 6 διοπτρίες, ή αστιγματισμό έως 6 διοπτρίες, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Βασική προϋπόθεση για να γίνει η επέμβαση είναι να μην έχουν μεταβληθεί οι διοπτρίες κατά το τελευταίο εξάμηνο και να μην πάσχουν από κάποια σοβαρή οφθαλμολογική ασθένεια η ύπαρξη εγκυμοσύνης.