Διαθλαστικές Χειρουργικές Επεμβάσεις Ματιών Χωρίς Laser

Μη laser χειρουργικές επεμβάσεις

Ο σκοπός των επεμβάσεων αυτών είναι συνήθως η απαλλαγή από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής εξαρτήσεως, χωρίς να αποκλείονται όμως τα ελαφρά βοηθητικά γυαλιά για την περαιτέρω διόρθωση.
Μετά τις επεμβάσεις αυτές είναι δυνατή η εφαρμογή φακών επαφής, υπό ιατρική παρακολούθηση, για συμπληρωματική διόρθωση, σε περιπτώσεις π.χ αστιγματισμού ή υψηλής μυωπίας. Σε περίπτωση αποκλίσεων είναι δυνατόν να γίνει συμπληρωματική επέμβαση.

Γενικά σε όλες αυτές τις επεμβάσεις ο χειρουργηθείς επανέρχεται γρήγορα στις δραστηριότητες του (εργασία, σπορ κ.λ.π.).

Mέθοδοι

Χειρουργική διόρθωση της μυωπίας και του αστιγματισμού με ακτινωτή κερατομή

Μία από τις παλαιότερες εναλλακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε ανάλογα με την περίπτωση είναι η διόρθωση της μυωπίας και του αστιγματισμού με ακτινωτή και τοξοειδή κερατοτομή με κρυστάλλους διαμαντιού. Η μέθοδος αυτή του Ακαδημαϊκού Fyodorov όπως τροποποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70.

Η κερατοτομή σήμερα είναι γρήγορη και ασφαλής μέθοδος.
Η νεώτερη εξέλιξη της ακτινωτής κερατοτομής είναι η ΜΙΝΙ RΚ (μικρή ακτινωτή κερατοτομή),για μυωπίες έως4 διοπτρίες και η τοξοειδής κερατοτομή με τις παραλλαγές της όπως οι αντιδιαμετρικές τομές (tunnel OCCI) στον κερατοειδή η οποία εφαρμόζεται συνήθως σε αστιγματισμούς έως 6 διοπτρίες.

Η όλη διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά. Η αναισθησία γίνεται τοπικά με σταγόνες και ο χειρουργηθείς επανακτά την όραση του σχετικά γρήγορα. Οι τομές στην επιφάνεια του ματιού γίνονται με ειδικό μικρομετρικό κρυσταλλικό όργανο με αδαμάντινη κόψη.
Προηγείται γενικός έλεγχος(μέτρηση μυωπίας και αστιγματισμού) βυθοσκόπηση, τονομέτρηση και έλεγχος του κερατοειδούς(κερατομέτρηση, ηλεκτρονική τοπογραφία, παχυμετρία).
Βάσει των δεδομένων αυτών γίνεται η επέμβαση. Η μέθοδος είναι κατά κανόνα ασφαλής και με σταθερό αποτέλεσμα. Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και μπορεί να οφείλονται είτε σε προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις (κερατοπάθειες, κερατόκωνοι), είτε σε λανθασμένες προεγχειρητικές μετρήσεις (βαθμός μυωπίας, πάχος κερατοειδούς, αστιγματισμός κ.λ.π.), είτε σε τομές διαμέσου της οπτικής ζώνης λόγω μετακινήσεως του βολβού κατά την ολιγόλεπτη επέμβαση, είτε σε λοιμώξεις, υπερβολικό τρίψιμο των ματιών, κακή εφαρμογή φακών επαφής, κ.τ.λ. Άλλα πιθανά ενδεχόμενα προβλήματα που έχουν αναφερθεί είναι η υπερδιόρθωση, η υποδιόρθωση, και το βραδινό θάμβος οράσεως σε ειδικές συνθήκες φωτισμού. Για όλα τα ανωτέρω υπάρχουν μέτρα ώστε, στην πράξη, σχεδόν να μην υπάρχουν επιπλοκές.
Περίπου τα ίδια ισχύουν και για την διόρθωση του αστιγματισμού με μόνη διαφορά την σταδιακή κατά βήματα διόρθωση, αναλόγως του περιστατικού και σύμφωνα με τα τοπογραφικά δεδομένα.

Η σταδιακή αυτή διόρθωσης αφορά την επέκταση των αστιγματικών τομών ή την τοποθέτηση συσφικτικού ράμματος ή την εφαρμογή Laser φωτοδιαθλαστικής χειρουργικής και μπορεί να φτάσει σε εξαιρετικά υψηλούς ή ανώμαλους αστιγματισμούς μέχρι την μεταμόσχευση ολική ή μερική κερατοειδούς.
Η χειρουργική διόρθωση της μυωπίας αφορά μυωπίες μέχρι 4 διοπτρίες, ενώ στην χειρουργική διόρθωση του αστιγματισμού υπάρχει η δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτευχθούν μεγαλύτερες διορθώσεις.

Η ακτινωτή κερατοτομή σήμερα εφαρμόζεται σε περιορισμένες περιπτώσεις αφού το πεδίο διόρθωσης της καλύπτεται από την διόρθωση με Laser. Η αστιγματική τομή όμως έχει εφαρμογή ιδίως σε υψηλούς αστιγματισμούς. Χρησιμοποιείται επίσης σαν προστάδιο διόρθωσης σε ορισμένους κερατόκωνους καθώς και προ ή και μετά την μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Εφαρμόζεται σε διάφορες παραλλαγές όπως οι απλές αστιγματικές τομές, οι τοξοειδείς τομές και τα αντιδιαμετρικά τούνελ.

Ενδοφακοί μετά την αφαίρεση κατταρακτικού ή καθαρού κρυσταλλοειδούς φακού για την διόρθωση των αμετρωπιών (μυωπίας - υπερμετρωπίας - αστιγματισμού)

Οι ενδοφακοί που εφαρμόζονται σχεδόν πάντα στις επεμβάσεις καταρράκτη έχουν την δυνατότητα ανάλογα με την διοπτρική τους δύναμη να διορθώνουν την μυωπία-υπερμετρωπία και σε ειδική παραγγελία και τον αστιγματισμό που προϋπήρχε της επέμβασης του καταρράκτη.

Οι ενδοφακοί αυτοί τίθενται μέσα στο σάκο, δηλ. στο περιφάκιο του πραγματικού φακού, υποδυόμενοι τον καθαρό πυρήνα. Με αυτόν τον τρόπο έναν παλαιό μύωπα μετά την επέμβαση καταρράκτη μπορούμε να τον κάνουμε να βλέπει μακριά χωρίς γυαλιά, και το ίδιο μπορεί να εφαρμοσθεί με ανάλογο ενδοφακό σε έναν υπερμέτρωπα.

Η επέμβαση του καταρράκτη γίνεται με φακοθρυψία του πυρήνα του φακού και με υπερήχους ή Laser ή με συνδυασμό των δύο ενεργειών.

Η ίδια επέμβαση εφαρμόζεται και στην αφαίρεση καθαρού κρυσταλλοειδούς φακού σε περιπτώσεις χωρίς καταρράκτη, αλλά με υψηλούς βαθμούς άνω των 15 διοπτριών μυωπίας ή υψηλούς βαθμούς υπερμετρωπίας.

Η επέμβαση γίνεται με Laser φακοθρυψία ή με φακοθρυψία υπερήχων.
Λόγω του ότι πρόκειται για σοβαρή επέμβαση στο εσωτερικό του οφθαλμού, εξηγούνται λεπτομερώς από τον χειρουργό τα υπέρ και τα κατά σε σχέση με άλλες μεθόδους, που δεν μπορούν όμως να διορθώσουν τόσο υψηλούς βαθμούς αμετρωπιών(μυωπίας – υπερμετρωπίας).

Ενδοφακοί διαθλαστικών εκτροπών (ενδοφακοί επαφής κ.α.)

Για την διόρθωση των αμετρωπιών ιδίως μέσης και υψηλής μυωπίας εφαρμόζεται χειρουργικά ο ενδοφακός επαφής. Πρόκειται για μια μέθοδο που είχε ανακαλύψει ο Ακαδημαϊκός Fyodorov, όπου τοποθετείται ένα είδος φακού επαφής επάνω στον πραγματικό φακό του ματιού, χωρίς να επηρεάζουμε την ανατομική του. Ο φακός αυτός λέγεται ενδοφακός επαφής, τοποθετείται χειρουργικά πίσω από την ίριδα και μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό, διορθώνει τόσο τις μυωπίες ακόμη και σε υψηλούς βαθμούς, όσο και τις υπερμετρωπίες, και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί (με επέμβαση) να αφαιρεθεί.
Παρά τις μελέτες που έχουν γίνει και που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για αυτές τις επεμβάσεις, μπορεί ο φακός αυτός αν τραυματίσει τον φυσικό φακό, να δημιουργήσει ή να προάγει καταρράκτη. Στην σπανιότατη αυτή περίπτωση ο φακός αντικαθίσταται από άλλον μέσα στο περιφάκιο μετά τον καθαρισμό του καταρράκτη.
Η μέθοδος αυτή έχει σήμερα ευρεία εφαρμογή για την αντιμετώπιση της μυωπίας από 3 έως 20 διοπτρίες διότι είναι μέθοδος αναστρέψιμη και καλύπτει μεγάλη διόρθωση. Είναι δε σχετικά απλή στην χειρουργική εφαρμογή, έχει άμεσο και γρήγορο αποτέλεσμα και δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες περιγραφείσες μέθοδοι.

Παραλλαγές της ιδέας αυτής είναι ενδοφακοί που διορθώνουν την μυωπία και την υπερμετρωπία και εμφυτεύονται μπροστά από την κόρη του ματιού, (ενδοφακοί προσθίου θαλάμου) ή στην ίριδα, (ιριδικοί IRIS CLOW φακοί DUET-KELMAN).

Σύστημα MONOVISION στην πρεσβυωπία

Η πιο σύγχρονη μέθοδος για την εξυπηρέτηση του προβλήματος της πρεσβυωπίας είναι το σύστημα MONOVISION. Με την μέθοδο αυτή ο ένας οφθαλμός γίνεται μυωπικός από 1 έως 2,00 διοπτρίες, αναλόγως της ηλικίας, ώστε να βλέπει κοντά και ο άλλος οφθαλμός γίνεται εμμετρωπικός ώστε να βλέπει καλά μακριά.Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διορθώσεως της μυωπίας (με υποδιόρθωση του ενός οφθαλμού) ή της υπερμετρωπίας (με υπερδιόρθωση του ενός οφθαλμού), με Laser, εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων, δακτυλίους, ένθετα κερατοειδούς, ενδοφακού διαθλαστικής διόρθωσης και σε περιπτώσεις εγχειρήσεως καταρράκτη με την ένθεση ενδοφθαλμίων φακών κατάλληλης διοπτρικής δυνάμεως.

Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης σε εμμέτρωπες δηλαδή σε ανθρώπους που βλέπουν και με τα δύο μάτια μακριά, στους οποίους δημιουργείται μυωπία στον ένα οφθαλμό έτσι ώστε με αυτόν το οφθαλμό να βλέπουν κοντά αλλά όχι μακριά, ενώ με τον άλλο οφθαλμό βλέπουν μακριά αλλά όχι κοντά. Έτσι εξυπηρετείται η κοντινή και μακρινή όραση χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη από διορθωτικά γυαλιά.Το σύστημα MONOVISION είναι ιδανικό για ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δεχθούν ένα συμβιβασμό στην διόφθαλμη όραση, προκειμένου να είναι όσο γίνεται πιο ανεξάρτητοι από κάθε είδους διορθωτικά γυαλιά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται συνδυασμός ορισμένων από τις προαναφερθείσες ταυτόχρονα ή διαδοχικά, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

info@karageorgopoulos.gr

2310-242358

6932.424850