Επέμβαση Καταρράκτη – Αποκατάσταση Όρασης

Πως γίνεται η εγχείρηση του καταρράκτη;

Η σύγχρονη εγχείρηση του καταρράκτη ονομάζεται φακοθρυψία.
Προεγχειρητικά γίνεται ειδική μελέτη για τον καταρράκτη με υπερηχογραφήματα και άλλες ειδικές εξετάσεις όπως οι υπολογισμοί της δύναμης και του τύπου του ενδοφακού.
Σήμερα η τεχνική της μικροσκοπικήςτομής που χρησιμοποιεί ο οφθαλμίατρος Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, καθιστά τη διαδικασία ακόμη πιο ασφαλή από πρωτύτερα και επιταχύνει την ανάρρωση.
Κατά την επέμβαση, μέσα από δύο μικρές παρακεντήσεις, ο φακός τεμαχίζεται με την βοήθεια υπερήχων ή Laser ή και των δύο συγχρόνως, ανάλογα με τις πηγές της ενέργειας του μικροκαθετήρα και αναρροφείται.
Μέσα στο άδειο πλέον μετά την φακοθρυψία, τοίχωμα-περίβλημα του φακού, το περιφάκιο, τοποθετείται ένας τεχνητός διαυγής σας κρύσταλλο φακός, ο ενδοφακός. Με τον τρόπο αυτό επανακτάται ένας διαυγής φακός που το μεν περίβλημα με τα στηρίγματα του είναι του οργανισμού μας, η δε καρδιά του είναι τεχνητός πλαστικός φακός συμβατός με τους ιστούς του οργανισμού και αναλλοίωτος για πάντα.

Η κυρίως επέμβαση είναι ολιγόλεπτης διάρκειας και γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία.
Μετά την επέμβαση ο ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο. Ο χειρουργημένος εξετάζεται την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και μετέπειτα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η όραση του χειρουργημένου οφθαλμού αρχίζει να βελτιώνεται από τις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες και σταθεροποιείται γρήγορα οπότε και του χορηγείται η συνταγή για βοηθητικά γυαλιά, ώστε να κατακτήσει την πλήρη όραση που του επιτρέπει η κατάσταση του οπτικού νεύρου, του αμφιβληστροειδούς και της ώχρας, εφ’ όσον βέβαια ο κερατοειδής είναι διαυγής.

Σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται συνδυασμένες επεμβάσεις καταρράκτου ώστε η χειρουργική θεραπεία να καλύψει δεύτερη ή τρίτη πάθηση πλέον του καταρράκτη, όπως π.χ. επέμβαση καταρράκτου με γλαύκωμα, ή καταρράκτη με υαλοειδεκτομή, ή με πλαστική ίριδος, ή με διόρθωση διαθλαστικών εκτροπών, ή με μεταμόσχευση κερατοειδούς κ.α.

Τι είναι ο ενδοφακός;

Ενδοφακοί υπάρχουν πολλών ειδών, σχημάτων, υλικών και δυνατοτήτων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε καταρρακτικού ασθενή.
Το οπτικό τμήμα είναι σχετικά παρεμφερές σε όλους τους ενδοφακούς, αλλά διαφέρει στην διοπτρική δύναμη, στις κυρτότητες των επιφανειών του, στο σχήμα της περιφερείας του και του κέντρου του, στην δυνατότητα κάμψεως του, ώστε να καλυφθούν οι οπτικές απαιτήσεις των ασθενών.
Τα στηρίγματα τους όμως διαφέρουν με πολλές παραλλαγές για τους φακούς που τοποθετούνται μέσα στον πραγματικό φακό από εκείνους που τοποθετούνται πάνω στον σάκο του περιφακίου ή στον πρόσθιο θάλαμο ή στην ίριδα.

Υπάρχουν και Ενδοφακοί ιδιαίτερης κατασκευής οπτικά, όπως είναι οι πολυεστιακοί, οι αστιγματικοί, οι χαμηλής οράσεως και οι τηλεσκοπικοί ενδοφακοί.Τα υλικά κατασκευής τους είναι σκληρά και μαλακά. Τα μαλακά ή τα ημίσκληρα υλικά δίνουν την δυνατότητα αναδίπλωσης του υλικού του ενδοφακού, ώστε να μπορεί να εισέρχεται μέσα από μια πολύ μικρή παρακέντηση.

Οι δυνατότητες των ενδοφακών είναι πολλές. Όπως να διορθώνουν προϋπάρχουσα μυωπία και υπερμετρωπία, να βλέπουν πολυεστιακά, να προσαρμόζονται για την πρεσβυωπία, να έχουν τηλεσκοπική ικανότητα για ωχροπάθεια κ.τ.λ.

Ο ιατρός διαλέγει τι φακός ταιριάζει σε κάθε έναν που χειρουργείται, π.χ. για την εξυπηρέτηση της πρεσβυωπίας εφαρμόζουμε συνήθως το σύστημα MONOVISION, όπου το ένα μάτι βλέπει καλά μακριά χωρίς γυαλιά και το άλλο κοντά.
Με αυτό τον τρόπο ο χειρουργημένος και στα δύο μάτια δεν εξαρτάται από τα γυαλιά του παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ή δραστηριότητες.

Οι ενδοφακοί, αν χρειασθεί, μπορούν να αντικατασταθούν, αν και αυτό είναι σπάνιο και δύσκολο και βέβαια γίνεται χειρουργικά.
Η οπτική απόκλιση στους ενδοφακούς μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διορθωθεί με Laser διαθλαστικών εκτροπών.

Τι είναι ο δευτεροπαθής ψευδοκαταρράκτης;

Ο σάκος (το περιφάκιο), μέσα στο οποίο τοποθετείται ο ενδοφακός, είναι ζωντανός ιστός και μπορεί να θολώσει μετά από μήνες ή χρόνια μετά την εγχείρηση του καταρράκτη.
Η θόλωση αυτή ονομάζεται δευτερογενής ψευδοκαταρράκτης ή θόλωση του περιφακίου και μειώνει την όραση όπως ο καταρράκτης.

Για την διόρθωση αυτής της κατάστασης δεν απαιτείται συνήθως χειρουργική επέμβαση. Το θολό στοιχείο του σάκου που εμποδίζει την όραση εξαφανίζεται με ένα ειδικό Laser, το Yag Laser, στο ιατρείο.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας στις επεμβάσεις του καταρράκτη;

Το ποσοστό επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων είναι καταπληκτικά υψηλό (ξεπερνά το 96%). Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το πόσο θα βλέπει κανείς, εξαρτάται και από την κατάσταση του βυθού του οφθαλμού.
Αν ο βυθός του ματιού ή το οπτικό νεύρο ή γενικά η οπτική οδός έχουν υποστεί βλάβες από άλλες παθήσεις όπως π.χ. το γλαύκωμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η γεροντική εκφύλιση της ώχρας ή αν έχει θολώσει ο κερατοειδής, τότε αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις στην τελική όραση του ασθενούς

Στις περιπτώσεις που το μάτι είναι φυσιολογικό τότε ο χειρουργηθείς βλέπει 100%. Προϋπάρχουσα μυωπία, αστιγματισμός ή υπερμετρωπία διορθώνονται είτε κατά την επέμβαση είτε μετεγχειρητικά ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ανάλογα με την διόρθωση των ανωτέρω διαθλαστικών ανωμαλιών δίνονται και τα γυαλιά για μακριά και κοντά που θα χρησιμοποιήσει ο χειρουργημένος.

Πότε επανέρχεται στην δουλειά του ο χειρουργημένος μετά από επέμβαση καταρράκτου;

Η μικροχειρουργική, η εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας καθώς και η εμπειρία του χειρουργού σε αυτές τις επεμβάσεις δίνουν την δυνατότητα στον χειρουργημένο για καταρράκτη να επανέλθει άμεσα στις εργασίες του. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το πρόβλημα είναι πολύπλοκο όπως συνδυασμός με υπερτονία ή γλαύκωμα, κερατοπάθεια, πρόβλημα βυθού κ.α.

Η φαρμακευτική θεραπεία συνήθως εφαρμόζεται για δύο έως τρεις εβδομάδες από την επέμβαση και μετά από αυτήν συνήθως χορηγούνται τα βοηθητικά γυαλιά.

info@karageorgopoulos.gr

2310-242358

6932.424850