Στραβισμός ενηλίκων

Αντίθετα με τη γενική άποψη ότι ο στραβισμός είναι πάθηση της παιδικής ηλικίας μπορεί ωστόσο να αφορά και ενήλικες ασθενείς.
Στα περιστατικά αυτά είτε ο στραβισμός έκανε την εμφάνισή του κατά την παιδική ηλικία και παρέμεινε ανεγχείρητος μέχρι την ενήλικη ζωή ή υπολείπεται ως αποτέλεσμα προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης για τη διόρθωσή του, είτε η εμφάνιση του στραβισμού γίνεται αιφνίδια πολύ αργότερα στη ζωή. Στην περίπτωση αυτή κυριότερες αιτίες είναι νευροφθαλμολογικές και εγκεφαλικές παθήσεις, τα συστηματικά νοσήματα, όπως θυροειδοπάθειες και ο διαβήτης καθώς και τραύματα εγκεφάλου και οφθαλμικού κόγχου.
Το κυριότερο σύμπτωμα που προκαλείται όταν ο στραβισμός εμφανίζεται αιφνίδια είναι η διπλωπία. Οι ασθενείς δηλαδή βλέπουν διπλά, λόγω της αδυναμίας του εγκεφάλου να σβήσει το είδωλο του παρεκκλίνοντος ματιού, όπως συμβαίνει στην παιδική ηλικία.

Αντιμετώπιση του στραβισμού

Η αντιμετώπιση του στραβισμού στους ενήλικες διαφέρει ανάλογα τον τύπο, τα αίτια, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και το χρόνο εμφάνισής του. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται εξατομίκευση της θεραπείας και αντιμετώπιση από ειδικό Στραβισμολόγο.

Η αντιμετώπιση του στραβισμού στους ενήλικες γίνεται σε πολλές περιπτώσεις για κοσμητικούς/αισθητικούς λόγους, ενώ σε περιπτώσεις που ο στραβισμός οφείλεται σε νευρολογικές/νευροφθαλμολογικές παθήσεις, η διόρθωσή του επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της διπλωπίας βασικά και σε δεύτερη μοίρα το αισθητικό κομμάτι. (οι ασθενείς βλέπουν διπλά και δυσκολεύονται στην καθημερινότητα).
Σε ενήλικες ασθενείς με προβλήματα διπλωπίας η θεραπεία είναι καταρχάς συντηρητική. με χρήση πρισμάτων άλλοτε για σύντομο χρόνο μέχρι την ίαση της κατάστασης και άλλοτε για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση που η διπλωπία επιμένει.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετώπιση του στραβισμού μπορεί να γίνει και με ενέσεις Botox. Το αποτέλεσμα είναι παροδικό και συνήθως λύνεται εντός 3 μηνών.
Η οριστική θεραπεία του στραβισμού είναι χειρουργική. Ο σχεδιασμός της κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης είναι κρίσιμος και θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο στις παθήσεις στραβισμού οφθαλμίατρο.
Η απόφαση για χειρουργείο θα ληφθεί εφόσον η διπλωπία επιμένει για μακρύ χρονικό διάστημα και η κατάσταση παραμένει στάσιμη για τουλάχιστον 6-12 μήνες μετά την εμφάνιση της νόσου.
Ο στόχος της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι να εξαλείψει το ενοχλητικότατο σύμπτωμα της διπλωπίας.
Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Καραγεωργόπουλος Δημήτρης σε συνεργάσιμους ασθενείς θα συστήσει επέμβαση υπό τοπική αναισθησία.
Με αυτόν τον τρόπο, με την συνεργασία του ασθενούς, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου διεγχειρητικά του αποτελέσματος της επέμβασης και η δυνατότητα τροποποίησης του εγχειρητικού πλάνου.
Σε μη συνεργάσιμους ασθενείς συνιστάται η χρήση ρυθμιζόμενων ραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η θέση των μυών, ενώ ο ασθενής έχει ανανήψει από την νάρκωση, με ρύθμιση των ραμμάτων με σκοπό την οριστική λύση του προβλήματος.

info@karageorgopoulos.gr

2310-242358

6932.424850